Nedávno jsme se zúčastnili neuvěřitelného Foam Expa v Americe, které nám přineslo jedinečný zážitek. Na této výstavě jsme měli možnost prezentovat náš laminační stroj ICZ 1600 5H. V průběhu výstavy jsme se setkali s mnoha zájemci, kteří projevili velký zájem o náš laminační stroj. Diskutovali jsme o jeho výhodách, technických parametrech a potenciálních aplikacích v průmyslu. Naše snaha a inovativní přístup přitáhly pozornost mnoha potenciálních zákazníků.